fullgöra

fullgöra
• fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • fullgöra — v (fullgjorde, fullgjort, fullgjord) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • utföra — • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra fin., bus., econ. • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa,… …   Svensk synonymlexikon

  • verkställa — • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra, fullända • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa …   Svensk synonymlexikon

  • förverkliga — • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra, fullända …   Svensk synonymlexikon

  • fullända — • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra …   Svensk synonymlexikon

  • fullborda — • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa …   Svensk synonymlexikon

  • fullfölja — • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra …   Svensk synonymlexikon

  • genomföra — • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa …   Svensk synonymlexikon

  • slutföra — • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra • avsluta • sluta, slutföra, slutbehandla, terminera …   Svensk synonymlexikon

  • ansvarsförbindelse — s ( n, r) JUR åtagande att fullgöra viss ekonomisk förpliktelse i ett företag t.ex. pensionsåtagande och borgensförbindelse …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”